top of page

Acerca de

Image by Inès d'Anselme

Psykosyntes

Vad är Psykosyntes?

När kraven känns för stora och allt går för fort. När du fastnar i problem och gamla invanda mönster. När livet känns ytligt och du söker en djupare mening. När stress, oro och ångest tar överhanden, då kan Psykosyntesterapi vara något för dig.
 

Psykosyntes bygger på en människosyn som ser både vår kraft och potential, vår begränsning och våra försvar. Genom att hitta din styrka, din vilja och din potential kan du bryta negativa destruktiva mönster. Genom psykosyntesterapi kan du frigöra dina kreativa resurser och få stöd i din längtan efter en djupare mening i tillvaron.
 

Jag kan guida dig på din viktiga inre resa. Den resan sker inombords och tar dig till områden där du inte varit men kanske hört talas om. Via samtalsterapi och vägledning hittar vi fram tillsammans.

stockholm

järvsö

palma de mallorca

digitalt

Psykosyntes är en psykologi med djup, höjd och riktning

Det är viktigt att förstå hur vi formats av vår historia men samtidigt förstå att vi är mer än vår historia; att förstå vårt ”bagage” och samtidigt uppmärksamma det framåtriktade, det vi längtar efter, vår potential. Psykosyntes är en psykologisk modell som fokuserar på människans möjligheter till utveckling. Den syftar till att skapa harmonisk personlighet, till att nå helhet och självförverkligande via självkännedom och frigörande av vilja och kreativitet.

 

Personlig psykosyntes, det inre ledarskapet på djupet, handlar om att bli mer av en dirigent i sitt eget liv. Alla upplever inre konflikter och visst fastnar vi i roller där vi använder delar av vår personlighet lite för ensidigt. Här handlar det om att lära känna sina viktigaste personlighetsmönster så vi kan sluta fastna i vissa roller, bli mer flexibla och använda fler aspekter av vår personlighet, vi kallar det delpersonligheter. Vi talar också om våra djupaste värderingar och vår djupaste längtan. Vad upplever vi som verkligt meningsfullt?

 

Psykosyntesen fäster stor vikt att utveckla förmågan att fatta beslut på ett medvetet, klokt och fungerande sätt. Den friska människans livskriser, inget konstigt utan mycket vanligt, men som kan behöva stöd och support. Fastnat i destruktiva mönster; i relationen med andra eller med dig själv, som bromsar när man vill komma vidare, utveckla något nytt och lämna saker bakom sig.

Handlar ytterst om att lära känna sig själv. 

Läs mer om Psykosyntes här. 

Image by Deniz Altindas
bottom of page